Genetic Programming Bibliography entries for Lu-jiu Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7776

GP coauthors/coeditors: Miao Li, Jian Zhang, Ze-lin Hu, Yuan Yuan1,

Genetic Programming conference papers by Lu-jiu Li