Genetic Programming Bibliography entries for Yuan Yuan1

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Miao Li, Jian Zhang, Ze-lin Hu, Lu-jiu Li,

Genetic Programming conference papers by Yuan Yuan1