An Algorithm of Fertilization Model Fitting Based On Mixed Intelligent Computation

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

@InProceedings{Li:2009:ICACC,
}

Genetic Programming entries for Miao Li Jian Zhang Ze-lin Hu Yuan Yuan1 Lu-jiu Li

Citations