Genetic Programming Bibliography entries for Xuzhong Wei

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Taiyong Li, Changjie Tang, Jiang Wu, Chuan Li, Shucheng Dai, Jun Zhu,

Genetic Programming conference papers by Xuzhong Wei