Genetic Programming Bibliography entries for Jiang Wu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7754

GP coauthors/coeditors: Taiyong Li, Changjie Tang, Xuzhong Wei, Chuan Li, Shucheng Dai, Jun Zhu, Ting He, Wenbing Qin, Tiangang Dong,

Genetic Programming conference papers by Jiang Wu