Genetic Programming Bibliography entries for Chuan Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7630

GP coauthors/coeditors: Taiyong Li, Changjie Tang, Jiang Wu, Xuzhong Wei, Shucheng Dai, Jun Zhu, Jie Zuo, Chang-an Yuan, An-long Chen,

Genetic Programming conference papers by Chuan Li