Genetic Programming Bibliography entries for Junlan Dong

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7795

GP coauthors/coeditors: Jinghui Zhong, Wei-Neng Chen, Jun Zhang, Jiankai Wu, Shichang Xie,

Genetic Programming Articles by Junlan Dong

Genetic Programming conference papers by Junlan Dong