Genetic Programming Bibliography entries for Xiao-Min Hu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Yu-Hui Duan, Min Li, Ying Zeng, Xiao-Cheng Liao, Ya-Hui Jia, Wei-Neng Chen, Jinghui Zhong, Linhao Li, Weili Liu, Liang Feng,

Genetic Programming Articles by Xiao-Min Hu

Genetic Programming conference papers by Xiao-Min Hu