Genetic Programming Bibliography entries for Yi Mei

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Harith Al-Sahaf, Ying Bi, Qi Chen, Andrew Lensen, Yanan Sun, Binh Ngan Tran, Bing Xue, Mengjie Zhang, Mazhar Ansari Ardeh, Xin Yao, Joao Guilherme Cavalcanti Costa, Marko Durasevic, Domagoj Jakobovic, Su Nguyen, Guanqiang Gao, Bin Xin, Ya-Hui Jia, Will N Browne, Zhixing Huang, Jinghui Zhong, Liang Feng, Wentong Cai, Fangfang Zhang, Wolfgang Banzhaf, Jericho Jackson, Josiah Jacobsen-Grocott, Aaron Chen, Jackson Jericho, Deepak Karunakaran, Xiao-Cheng Liao, Saining Liu, Yuxin Liu, Zili Zhang, Jordan MacLachlan, Jurgen Branke, Jessica Signal, Atiya Masood, Xiaodong Li, Flora Salim, Hui Ma, Sai Panda, John Park, Michael Riley, Alexandre Sawczuk da Silva, Gaofeng Shi, Boxiong Tan, Shaolin Wang, Jing Xie, Andreas Ernst, Andy Song, Binzi Xu, Yan Wang, Zhicheng Ji, Meng Xu, Shiqiang Zhu, Beibei Zhang, Tian Xiang, Longfei Yan, Daniel Yska, Kay Chen Tan,

Genetic Programming Articles by Yi Mei

 1. Meng Xu and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Genetic Programming and Reinforcement Learning on Learning Heuristics for Dynamic Scheduling: A Preliminary Comparison. IEEE Computational Intelligence Magazine, 19(2):18-33, 2024. details

 2. Zhixing Huang and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang and Wolfgang Banzhaf. Bridging directed acyclic graphs to linear representations in linear genetic programming: a case study of dynamic scheduling. Genetic Programming and Evolvable Machines, 25:Article no 5, 2024. Online first. details

 3. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Multitask Multiobjective Genetic Programming for Automated Scheduling Heuristic Learning in Dynamic Flexible Job-Shop Scheduling. IEEE Transactions on Cybernetics, 53(7):4473-4486, 2023. details

 4. Meng Xu and Yi Mei and Shiqiang Zhu and Beibei Zhang and Tian Xiang and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Dynamic Workflow Scheduling in Fog Computing. IEEE Transactions on Services Computing, 16(4):2657-2671, 2023. details

 5. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. A Multi-Objective Genetic Programming Algorithm with alpha-dominance and Archive for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 27(6):1633-1647, 2023. details

 6. Yi Mei and Qi Chen and Andrew Lensen and Bing Xue and Mengjie Zhang. Explainable Artificial Intelligence by Genetic Programming: A Survey. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 27(3):621-641, 2023. details

 7. Ya-Hui Jia and Yi Mei and Mengjie Zhang. Learning Heuristics With Different Representations for Stochastic Routing. IEEE Transactions on Cybernetics, 53(5):3205-3219, 2023. details

 8. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Kay Chen Tan and Mengjie Zhang. Instance Rotation Based Surrogate in Genetic Programming with Brood Recombination for Dynamic Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 27(5):1192-1206, 2023. details

 9. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Kay Chen Tan and Mengjie Zhang. Task Relatedness Based Multitask Genetic Programming for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 27(6):1705-1719, 2023. details

 10. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang and Xin Yao. Knowledge Transfer Genetic Programming with Auxiliary Population for Solving Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 27(2):311-325, 2023. details

 11. Guanqiang Gao and Yi Mei and Bin Xin and Ya-Hui Jia and Will N. Browne. Automated Coordination Strategy Design Using Genetic Programming for Dynamic Multipoint Dynamic Aggregation. IEEE Transactions on Cybernetics, 52(12):13521-13535, 2022. details

 12. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang and Xin Yao. Genetic Programming with Niching for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 26(1):73-87, 2022. details

 13. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Kay Chen Tan and Mengjie Zhang. Multitask Genetic Programming-Based Generative Hyperheuristics: A Case Study in Dynamic Scheduling. IEEE Transactions on Cybernetics, 52(10):10515-10528, 2022. details

 14. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Collaborative Multifidelity-Based Surrogate Models for Genetic Programming in Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Cybernetics, 52(8):8142-8156, 2022. details

 15. Boxiong Tan and Hui Ma and Yi Mei and Mengjie Zhang. A Cooperative Coevolution Genetic Programming Hyper-Heuristic Approach for On-line Resource Allocation in Container-based Clouds. IEEE Transactions on Cloud Computing, 10(3):1500-1514, 2022. details

 16. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic Programming With Knowledge Transfer and Guided Search for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 26(4):765-779, 2022. details

 17. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang and Kay Chen Tan. Surrogate-Assisted Evolutionary Multitask Genetic Programming for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 25(4):651-665, 2021. details

 18. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Correlation Coefficient based Recombinative Guidance for Genetic Programming Hyper-heuristics in Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 25(3):552-566, 2021. details

 19. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Evolving Scheduling Heuristics via Genetic Programming With Feature Selection in Dynamic Flexible Job-Shop Scheduling. IEEE Transactions on Cybernetics, 51(4):1797-1811, 2021. details

 20. Binzi Xu and Yi Mei and Yan Wang and Zhicheng Ji and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Delayed Routing for Multi-Objective Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. Evolutionary Computation, 29(1):75-105, 2021. details

 21. Jordan MacLachlan and Yi Mei and Juergen Branke and Mengjie Zhang. Genetic Programming Hyper-Heuristics with Vehicle Collaboration for Uncertain Capacitated Arc Routing Problems. Evolutionary Computation, 28(4):563-593, 2020. details

 22. Yuxin Liu and Yi Mei and Mengjie Zhang and Zili Zhang. A Predictive-Reactive Approach with Genetic Programming and Cooperative Co-evolution for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. Evolutionary Computation, 28(2):289-316, 2020. details

 23. Zhixing Huang and Jinghui Zhong and Liang Feng and Yi Mei and Wentong Cai. A fast parallel genetic programming framework with adaptively weighted primitives for symbolic regression. Soft Comput., 24(10):7523-7539, 2020. details

 24. Su Nguyen and Yi Mei and Bing Xue and Mengjie Zhang. A Hybrid Genetic Programming Algorithm for Automated Design of Dispatching Rules. Evolutionary Computation, 27(3):467-496, 2019. details

 25. Harith Al-Sahaf and Ying Bi and Qi Chen and Andrew Lensen and Yi Mei and Yanan Sun and Binh Tran and Bing Xue and Mengjie Zhang. A survey on evolutionary machine learning. Journal of the Royal Society of New Zealand, 49(2):205-228, 2019. The 2019 Annual Collection of Reviews. details

 26. John Park and Yi Mei and Su Nguyen and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. An investigation of ensemble combination schemes for genetic programming based hyper-heuristic approaches to dynamic job shop scheduling. Applied Soft Computing, 63:72-86, 2018. details

 27. Su Nguyen and Yi Mei and Mengjie Zhang. Guest editorial: special issue on automated design and adaptation of heuristics for scheduling and combinatorial optimisation. Genetic Programming and Evolvable Machines, 19(1-2):5-7, 2018. details

 28. Su Nguyen and Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic programming for production scheduling: a survey with a unified framework. Complex \& Intelligent Systems, 3(1) 2017. details

 29. Yi Mei and Su Nguyen and Bing Xue and Mengjie Zhang. An Efficient Feature Selection Algorithm for Evolving Job Shop Scheduling Rules With Genetic Programming. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, 1(5):339-353, 2017. details

 30. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Survey on Genetic Programming and Machine Learning Techniques for Heuristic Design in Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. details

 31. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Explaining Genetic Programming-Evolved Routing Policies for Uncertain Capacitated Arc Routing Problems. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. details

 32. Meng Xu and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Niching Genetic Programming to Learn Actions for Deep Reinforcement Learning in Dynamic Flexible Scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 33. Meng Xu and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling: Evolution With Single Individuals and Ensembles. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 34. Meng Xu and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Lexicase Selection for Large-scale Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 35. Zhixing Huang and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Toward Evolving Dispatching Rules With Flow Control Operations By Grammar-Guided Linear Genetic Programming. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 36. Zhixing Huang and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Multitask Linear Genetic Programming with Shared Individuals and its Application to Dynamic Job Shop Scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Accepted for future publication. details

 37. Zhixing Huang and Yi Mei and Jinghui Zhong. Semantic Linear Genetic Programming for Symbolic Regression. IEEE Transactions on Cybernetics. Early Access. details

Genetic Programming Books by Yi Mei

Genetic Programming conference papers by Yi Mei

 1. Saining Liu and Joao Guilherme Cavalcanti Costa and Yi Mei and Mengjie Zhang. GPGLS: Genetic Programming Guided Local Search for Large-Scale Vehicle Routing Problems. In Heike Trautmann and Tea Tusar and Penousal Machado and Thomas Baeck editors, 18th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature, University of Applied Sciences Upper Austria, Hagenberg, Austria, 2024. Springer. details

 2. Xiao-Cheng Liao and Yi Mei and Mengjie Zhang. Learning Traffic Signal Control via Genetic Programming. In Julia Handl and Xiaodong Li and Mario Garza-Fabre and Ting Hu and Aniko Ekart editors, Proceedings of the 2024 Genetic and Evolutionary Computation Conference, Melbourne, 2024. Association for Computing Machinery. nominated for the GP Track Best Paper Award. details

 3. Meng Xu and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. A Semantic Genetic Programming Approach to Evolving Heuristics for Multi-objective Dynamic Scheduling. In Tongliang Liu and Geoff Webb and Lin Yue and Dadong Wang editors, 36th Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, Part II, volume 14472, pages 403-415, Brisbane, Australia, 2023. Springer Nature. details

 4. Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. An Investigation of Terminal Settings on Multitask Multi-Objective Dynamic Flexible Job Shop Scheduling with Genetic Programming. In Sara Silva and Luis Paquete and Leonardo Vanneschi and Nuno Lourenco and Ales Zamuda and Ahmed Kheiri and Arnaud Liefooghe and Bing Xue and Ying Bi and Nelishia Pillay and Irene Moser and Arthur Guijt and Jessica Catarino and Pablo Garcia-Sanchez and Leonardo Trujillo and Carla Silva and Nadarajen Veerapen editors, Proceedings of the 2023 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 259-262, Lisbon, Portugal, 2023. Association for Computing Machinery. details

 5. Fangfang Zhang and Mengjie Zhang and Yi Mei and Su Nguyen. Genetic Programming and Machine Learning for Scheduling. In Gui DeSouza and Gary Yen editors, 2023 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Chicago, USA, 2023. details

 6. Meng Xu and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Multi-Objective Genetic Programming Based on Decomposition on Evolving Scheduling Heuristics for Dynamic Scheduling. In Sara Silva and Luis Paquete and Leonardo Vanneschi and Nuno Lourenco and Ales Zamuda and Ahmed Kheiri and Arnaud Liefooghe and Bing Xue and Ying Bi and Nelishia Pillay and Irene Moser and Arthur Guijt and Jessica Catarino and Pablo Garcia-Sanchez and Leonardo Trujillo and Carla Silva and Nadarajen Veerapen editors, Proceedings of the Companion Conference on Genetic and Evolutionary Computation, pages 427-430, Lisbon, Portugal, 2023. Association for Computing Machinery. details

 7. Gaofeng Shi and Fangfang Zhang and Yi Mei. Interpretability-Aware Multi-Objective Genetic Programming for Scheduling Heuristics Learning in Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Gui DeSouza and Gary Yen editors, 2023 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Chicago, USA, 2023. details

 8. Atiya Masood and Gang Chen2 and Yi Mei and Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Adaptive Reference Points for Pareto Local Search in Many-Objective Job Shop Scheduling. In Tongliang Liu and Geoff Webb and Lin Yue and Dadong Wang editors, 36th Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, Part II, volume 14472, pages 466-478, Brisbane, Australia, 2023. Springer Nature. details

 9. Jordan MacLachlan and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang and Jessica Signal. Learning Emergency Medical Dispatch Policies via Genetic Programming. In Sara Silva and Luis Paquete and Leonardo Vanneschi and Nuno Lourenco and Ales Zamuda and Ahmed Kheiri and Arnaud Liefooghe and Bing Xue and Ying Bi and Nelishia Pillay and Irene Moser and Arthur Guijt and Jessica Catarino and Pablo Garcia-Sanchez and Leonardo Trujillo and Carla Silva and Nadarajen Veerapen editors, Proceedings of the 2023 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 1409-1417, Lisbon, Portugal, 2023. Association for Computing Machinery. Silver 2023 HUMIES. details

 10. Zhixing Huang and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Grammar-Guided Linear Genetic Programming for Dynamic Job Shop Scheduling. In Sara Silva and Luis Paquete and Leonardo Vanneschi and Nuno Lourenco and Ales Zamuda and Ahmed Kheiri and Arnaud Liefooghe and Bing Xue and Ying Bi and Nelishia Pillay and Irene Moser and Arthur Guijt and Jessica Catarino and Pablo Garcia-Sanchez and Leonardo Trujillo and Carla Silva and Nadarajen Veerapen editors, Proceedings of the 2023 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 1137-1145, Lisbon, Portugal, 2023. Association for Computing Machinery. details

 11. Meng Xu and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Diverse Partner Selection for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Heike Trautmann and Carola Doerr and Alberto Moraglio and Thomas Bartz-Beielstein and Bogdan Filipic and Marcus Gallagher and Yew-Soon Ong and Abhishek Gupta and Anna V Kononova and Hao Wang and Michael Emmerich and Peter A. N. Bosman and Daniela Zaharie and Fabio Caraffini and Johann Dreo and Anne Auger and Konstantin Dietric and Paul Dufosse and Tobias Glasmachers and Nikolaus Hansen and Olaf Mersmann and Petr Posik and Tea Tusar and Dimo Brockhoff and Tome Eftimov and Pascal Kerschke and Boris Naujoks and Mike Preuss and Vanessa Volz and Bilel Derbel and Ke Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Mark Coletti and Catherine (Katie) Schuman and Eric ``Siggy'' Scott and Robert Patton and Paul Wiegand and Jeffrey K. Bassett and Chathika Gunaratne and Tinkle Chugh and Richard Allmendinger and Jussi Hakanen and Daniel Tauritz and John Woodward and Manuel Lopez-Ibanez and John McCall and Jaume Bacardit and Alexander Brownlee and Stefano Cagnoni and Giovanni Iacca and David Walker and Jamal Toutouh and UnaMay O'Reilly and Penousal Machado and Joao Correia and Sergio Nesmachnow and Josu Ceberio and Rafael Villanueva and Ignacio Hidalgo and Francisco Fernandez de Vega and Giuseppe Paolo and Alex Coninx and Antoine Cully and Adam Gaier and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Bobby R. Bruce and Vesna Nowack and Aymeric Blot and Emily Winter and William B. Langdon and Justyna Petke and Silvino Fernandez Alzueta and Pablo Valledor Pellicer and Thomas Stuetzle and David Paetzel and Alexander Wagner and Michael Heider and Nadarajen Veerapen and Katherine Malan and Arnaud Liefooghe and Sebastien Verel and Gabriela Ochoa and Mohammad Nabi Omidvar and Yuan Sun and Ernesto Tarantino and De Falco Ivanoe and Antonio Della Cioppa and Scafuri Umberto and John Rieffel and Jean-Baptiste Mouret and Stephane Doncieux and Stefanos Nikolaidis and Julian Togelius and Matthew C. Fontaine and Serban Georgescu and Francisco Chicano and Darrell Whitley and Oleksandr Kyriienko and Denny Dahl and Ofer Shir and Lee Spector and Alma Rahat and Richard Everson and Jonathan Fieldsend and Handing Wang and Yaochu Jin and Erik Hemberg and Marwa A. Elsayed and Michael Kommenda and William La Cava and Gabriel Kronberger and Steven Gustafson editors, Proceedings of the 2022 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 615-618, Boston, USA, 2022. Association for Computing Machinery. details

 12. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Local Ranking Explanation for Genetic Programming Evolved Routing Policies for Uncertain Capacitated Arc Routing Problems. In Alma Rahat and Jonathan Fieldsend and Markus Wagner and Sara Tari and Nelishia Pillay and Irene Moser and Aldeida Aleti and Ales Zamuda and Ahmed Kheiri and Erik Hemberg and Christopher Cleghorn and Chao-li Sun and Georgios Yannakakis and Nicolas Bredeche and Gabriela Ochoa and Bilel Derbel and Gisele L. Pappa and Sebastian Risi and Laetitia Jourdan and Hiroyuki Sato and Petr Posik and Ofer Shir and Renato Tinos and John Woodward and Malcolm Heywood and Elizabeth Wanner and Leonardo Trujillo and Domagoj Jakobovic and Risto Miikkulainen and Bing Xue and Aneta Neumann and Richard Allmendinger and Inmaculada Medina-Bulo and Slim Bechikh and Andrew M. Sutton and Pietro Simone Oliveto editors, Proceedings of the 2022 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 314-322, Boston, USA, 2022. Association for Computing Machinery. Best Paper Award ECOM Track. details

 13. Zhixing Huang and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Graph-based Linear Genetic Programming: A Case Study of Dynamic Scheduling. In Alma Rahat and Jonathan Fieldsend and Markus Wagner and Sara Tari and Nelishia Pillay and Irene Moser and Aldeida Aleti and Ales Zamuda and Ahmed Kheiri and Erik Hemberg and Christopher Cleghorn and Chao-li Sun and Georgios Yannakakis and Nicolas Bredeche and Gabriela Ochoa and Bilel Derbel and Gisele L. Pappa and Sebastian Risi and Laetitia Jourdan and Hiroyuki Sato and Petr Posik and Ofer Shir and Renato Tinos and John Woodward and Malcolm Heywood and Elizabeth Wanner and Leonardo Trujillo and Domagoj Jakobovic and Risto Miikkulainen and Bing Xue and Aneta Neumann and Richard Allmendinger and Inmaculada Medina-Bulo and Slim Bechikh and Andrew M. Sutton and Pietro Simone Oliveto editors, Proceedings of the 2022 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 955-963, Boston, USA, 2022. Association for Computing Machinery. details

 14. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Phenotype Based Surrogate-Assisted Multi-objective Genetic Programming with Brood Recombination for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In 2022 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 1218-1225, 2022. details

 15. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Learning Strategies on Scheduling Heuristics of Genetic Programming in Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Carlos A. Coello Coello and Sanaz Mostaghim editors, 2022 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Padua, Italy, 2022. details

 16. Meng Xu and Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Multi-case Fitness for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In 2022 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 2022. details

 17. Meng Xu and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Cluster Selection for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Carlos A. Coello Coello and Sanaz Mostaghim editors, 2022 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Padua, Italy, 2022. details

 18. Gaofeng Shi and Fangfang Zhang and Yi Mei. A Novel Fitness Function for Genetic Programming in Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Carlos A. Coello Coello and Sanaz Mostaghim editors, 2022 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Padua, Italy, 2022. details

 19. Sai Panda and Yi Mei and Mengjie Zhang. Simplifying Dispatching Rules in Genetic Programming for Dynamic Job Shop Scheduling. In Leslie Perez Caceres and Sebastien Verel editors, 22nd European Conference on Evolutionary Computation in Combinatorial Optimisation, EvoCOP 2022, volume 13222, pages 95-110, Madrid, 2022. Springer. details

 20. Atiya Masood and Gang Chen2 and Yi Mei and Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang. Genetic Programming Hyper-heuristic with Gaussian Process-based Reference Point Adaption for Many-Objective Job Shop Scheduling. In Carlos A. Coello Coello and Sanaz Mostaghim editors, 2022 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Padua, Italy, 2022. details

 21. Jordan MacLachlan and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. Genetic Programming for Vehicle Subset Selection in Ambulance Dispatching. In Carlos A. Coello Coello and Sanaz Mostaghim editors, 2022 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Padua, Italy, 2022. details

 22. Zhixing Huang and Yi Mei and Fangfang Zhang and Mengjie Zhang. A Further Investigation to Improve Linear Genetic Programming in Dynamic Job Shop Scheduling. In 2022 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 496-503, 2022. details

 23. Zhixing Huang and Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. An Investigation of Multitask Linear Genetic Programming for Dynamic Job Shop Scheduling. In Eric Medvet and Gisele Pappa and Bing Xue editors, EuroGP 2022: Proceedings of the 25th European Conference on Genetic Programming, volume 13223, pages 162-178, Madrid, Spain, 2022. Springer Verlag. Best paper. details

 24. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Importance-Aware Genetic Programming for Automated Scheduling Heuristics Learning in Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Guenter Rudolph and Anna V. Kononova and Hernan E. Aguirre and Pascal Kerschke and Gabriela Ochoa and Tea Tusar editors, Parallel Problem Solving from Nature - PPSN XVII - 17th International Conference, PPSN 2022, Proceedings, Part II, volume 13399, pages 48-62, Dortmund, Germany, 2022. Springer. details

 25. Marko Durasevic and Domagoj Jakobovic and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Introduction to automated design of scheduling heuristics with genetic programming. In Jonathan E. Fieldsend and Markus Wagner editors, GECCO '22: Genetic and Evolutionary Computation Conference, Companion Volume, Boston, Massachusetts, USA, July 9 - 13, 2022, pages 1506-1526, 2022. ACM. Tutorial. details

 26. Fangfang Zhang and Su Nguyen and Yi Mei and Mengjie Zhang. Adaptive Multitask Genetic Programming for Dynamic Job Shop Scheduling. In Genetic Programming for Production Scheduling, 2021. Springer. details

 27. Meng Xu and Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Archive for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Yew-Soon Ong editor, 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 2117-2124, Krakow, Poland, 2021. details

 28. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Two-Stage Multi-Objective Genetic Programming with Archive for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Francisco Chicano and Alberto Tonda and Krzysztof Krawiec and Marde Helbig and Christopher W. Cleghorn and Dennis G. Wilson and Georgios Yannakakis and Luis Paquete and Gabriela Ochoa and Jaume Bacardit and Christian Gagne and Sanaz Mostaghim and Laetitia Jourdan and Oliver Schuetze and Petr Posik and Carlos Segura and Renato Tinos and Carlos Cotta and Malcolm Heywood and Mengjie Zhang and Leonardo Trujillo and Risto Miikkulainen and Bing Xue and Aneta Neumann and Richard Allmendinger and Fuyuki Ishikawa and Inmaculada Medina-Bulo and Frank Neumann and Andrew M. Sutton editors, Proceedings of the 2021 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 287-295, internet, 2021. Association for Computing Machinery. details

 29. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. A Multi-Objective Genetic Programming Approach with Self-Adaptive alpha Dominance to Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Yew-Soon Ong editor, 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 636-643, Krakow, Poland, 2021. details

 30. Sai Panda and Yi Mei. Genetic Programming with Algebraic Simplification for Dynamic Job Shop Scheduling. In Yew-Soon Ong editor, 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 1848-1855, Krakow, Poland, 2021. details

 31. Jordan MacLachlan and Yi Mei. Look-Ahead Genetic Programming for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Yew-Soon Ong editor, 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 1872-1879, Krakow, Poland, 2021. details

 32. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. An Improved Multi-Objective Genetic Programming Hyper-Heuristic with Archive for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, SSCI 2021, Orlando, FL, USA, December 5-7, 2021, pages 1-8, 2021. IEEE. details

 33. Zhixing Huang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Investigation of Linear Genetic Programming for Dynamic Job Shop Scheduling. In IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, SSCI 2021, Orlando, FL, USA, December 5-7, 2021, 2021. IEEE. details

 34. Joao Guilherme Cavalcanti Costa and Yi Mei and Mengjie Zhang. Learning Penalisation Criterion of Guided Local Search for Large Scale Vehicle Routing Problem. In 2021 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 2021. details

 35. Joao Guilherme Cavalcanti Costa and Yi Mei and Mengjie Zhang. Learning Initialisation Heuristic for Large Scale Vehicle Routing Problem with Genetic Programming. In Yew-Soon Ong editor, 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 1864-1871, Krakow, Poland, 2021. details

 36. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. A Novel Multi-Task Genetic Programming Approach to Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Francisco Chicano and Alberto Tonda and Krzysztof Krawiec and Marde Helbig and Christopher W. Cleghorn and Dennis G. Wilson and Georgios Yannakakis and Luis Paquete and Gabriela Ochoa and Jaume Bacardit and Christian Gagne and Sanaz Mostaghim and Laetitia Jourdan and Oliver Schuetze and Petr Posik and Carlos Segura and Renato Tinos and Carlos Cotta and Malcolm Heywood and Mengjie Zhang and Leonardo Trujillo and Risto Miikkulainen and Bing Xue and Aneta Neumann and Richard Allmendinger and Fuyuki Ishikawa and Inmaculada Medina-Bulo and Frank Neumann and Andrew M. Sutton editors, Proceedings of the 2021 Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 759-767, internet, 2021. Association for Computing Machinery. details

 37. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. Surrogate-Assisted Genetic Programming with Diverse Transfer for the Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Yew-Soon Ong editor, 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 628-635, Krakow, Poland, 2021. details

 38. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Adaptive Search Based on the Frequency of Features for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In L. Paquete and C. Zarges editors, European Conference on Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization (EvoCOP 2020), volume 12102, pages 214-230, Seville, Spain, 2020. Springer Verlag. details

 39. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. A Parametric Framework for Genetic Programming with Transfer Learning for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In AI 2020: Advances in Artificial Intelligence, 2020. Springer. details

 40. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. A Preliminary Approach to Evolutionary Multitasking for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling via Genetic Programming. In Richard Allmendinger and Hugo Terashima Marin and Efren Mezura Montes and Thomas Bartz-Beielstein and Bogdan Filipic and Ke Tang and David Howard and Emma Hart and Gusz Eiben and Tome Eftimov and William La Cava and Boris Naujoks and Pietro Oliveto and Vanessa Volz and Thomas Weise and Bilel Derbel and Ke Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Rui Wang and Ran Cheng and Guohua Wu and Miqing Li and Hisao Ishibuchi and Jonathan Fieldsend and Ozgur Akman and Khulood Alyahya and Juergen Branke and John R. Woodward and Daniel R. Tauritz and Marco Baioletti and Josu Ceberio Uribe and John McCall and Alfredo Milani and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Bradley Alexander and Alexander (Sandy) Brownlee and Saemundur O. Haraldsson and Markus Wagner and Nayat Sanchez-Pi and Luis Marti and Silvino Fernandez Alzueta and Pablo Valledor Pellicer and Thomas Stuetzle and Matthew Johns and Nick Ross and Ed Keedwell and Herman Mahmoud and David Walker and Anthony Stein and Masaya Nakata and David Paetzel and Neil Vaughan and Stephen Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and Ivanoe De Falco and Antonio Della Cioppa and Umberto Scafuri and Ernesto Tarantino and Akira Oyama and Koji Shimoyama and Hemant Kumar Singh and Kazuhisa Chiba and Pramudita Satria Palar and Alma Rahat and Richard Everson and Handing Wang and Yaochu Jin and Erik Hemberg and Riyad Alshammari and Tokunbo Makanju and Fuijimino-shi and Ivan Zelinka and Swagatam Das and Ponnuthurai Nagaratnam and Roman Senkerik editors, Proceedings of the 2020 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 107-108, internet, 2020. Association for Computing Machinery. details

 41. Fangfang Zhang and Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Guided Subtree Selection for Genetic Operators in Genetic Programming for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Ting Hu and Nuno Lourenco and Eric Medvet editors, EuroGP 2020: Proceedings of the 23rd European Conference on Genetic Programming, volume 12101, pages 262-278, Seville, Spain, 2020. Springer Verlag. details

 42. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Towards Interpretable Routing Policy: A Two Stage Multi-Objective Genetic Programming Approach with Feature Selection for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 2399-2406, 2020. details

 43. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. A Multi-Objective Genetic Programming Hyper-Heuristic Approach to Uncertain Capacitated Arc Routing Problems. In Yaochu Jin editor, 2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2020, page paper id24334, internet, 2020. IEEE Press. details

 44. Jackson Jericho and Yi Mei. Genetic Programming Hyper-heuristic with Cluster Awareness for Stochastic Team Orienteering Problem with Time Windows. In Yaochu Jin editor, 2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2020, page paper id24536, internet, 2020. IEEE Press. details

 45. Jericho Jackson and Yi Mei. Genetic Programming Hyper-heuristic with Cluster Awareness for Stochastic Team Orienteering Problem with Time Windows. In Yaochu Jin editor, 2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 2020. details

 46. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. A GPHH with Surrogate-assisted Knowledge Transfer for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 2786-2793, 2020. details

 47. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic Programming Hyper-Heuristics with Probabilistic Prototype Tree Knowledge Transfer for Uncertain Capacitated Arc Routing Problems. In Yaochu Jin editor, 2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2020, page paper id24067, internet, 2020. IEEE Press. details

 48. Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. A New Representation in Genetic Programming for Evolving Dispatching Rules for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In A. Liefooghe and L. Paquete editors, The 19th European Conference on Evolutionary Computation in Combinatorial Optimisation, EvoCOP 2019, volume 11452, pages 33-49, 2019. Springer. details

 49. Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. A Two-stage Genetic Programming Hyper-heuristic Approach with Feature Selection for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Manuel Lopez-Ibanez and Thomas Stuetzle and Anne Auger and Petr Posik and Leslie Peprez Caceres and Andrew M. Sutton and Nadarajen Veerapen and Christine Solnon and Andries Engelbrecht and Stephane Doncieux and Sebastian Risi and Penousal Machado and Vanessa Volz and Christian Blum and Francisco Chicano and Bing Xue and Jean-Baptiste Mouret and Arnaud Liefooghe and Jonathan Fieldsend and Jose Antonio Lozano and Dirk Arnold and Gabriela Ochoa and Tian-Li Yu and Holger Hoos and Yaochu Jin and Ting Hu and Miguel Nicolau and Robin Purshouse and Thomas Baeck and Justyna Petke and Giuliano Antoniol and Johannes Lengler and Per Kristian Lehre editors, GECCO '19: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 347-355, Prague, Czech Republic, 2019. ACM. details

 50. Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Evolving Dispatching Rules for Multi-objective Dynamic Flexible Job Shop Scheduling via Genetic Programming Hyper-heuristics. In Carlos A. Coello Coello editor, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2019, pages 1366-1373, Wellington, New Zealand, 2019. IEEE Press. details

 51. Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Can Stochastic Dispatching Rules Evolved by Genetic Programming Hyper-heuristics Help in Dynamic Flexible Job Shop Scheduling?. In Carlos A. Coello Coello editor, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2019, pages 41-48, Wellington, New Zealand, 2019. IEEE Press. details

 52. Shaolin Wang and Yi Mei and John Park and Mengjie Zhang. A Two-Stage Genetic Programming Hyper-Heuristic for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In 2019 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 1606-1613, 2019. details

 53. Shaolin Wang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Novel Ensemble Genetic Programming Hyper-Heuristics for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Manuel Lopez-Ibanez and Thomas Stuetzle and Anne Auger and Petr Posik and Leslie Peprez Caceres and Andrew M. Sutton and Nadarajen Veerapen and Christine Solnon and Andries Engelbrecht and Stephane Doncieux and Sebastian Risi and Penousal Machado and Vanessa Volz and Christian Blum and Francisco Chicano and Bing Xue and Jean-Baptiste Mouret and Arnaud Liefooghe and Jonathan Fieldsend and Jose Antonio Lozano and Dirk Arnold and Gabriela Ochoa and Tian-Li Yu and Holger Hoos and Yaochu Jin and Ting Hu and Miguel Nicolau and Robin Purshouse and Thomas Baeck and Justyna Petke and Giuliano Antoniol and Johannes Lengler and Per Kristian Lehre editors, GECCO '19: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 1093-1101, Prague, Czech Republic, 2019. ACM. details

 54. Boxiong Tan and Hui Ma and Yi Mei. A Hybrid Genetic Programming Hyper-Heuristic Approach for Online Two-level Resource Allocation in Container-based Clouds. In Carlos A. Coello Coello editor, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2019, pages 2681-2688, Wellington, New Zealand, 2019. IEEE Press. details

 55. Deepak Karunakaran and Yi Mei and Mengjie Zhang. Multitasking Genetic Programming for Stochastic Team Orienteering Problem with Time Windows. In 2019 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 1598-1605, 2019. details

 56. Deepak Karunakaran and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Active Sampling for Dynamic Job Shop Scheduling using Genetic Programming. In Carlos A. Coello Coello editor, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2019, pages 434-441, Wellington, New Zealand, 2019. IEEE Press. details

 57. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. A Novel Genetic Programming Algorithm with Knowledge Transfer for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Abhaya C. Nayak and Alok Sharma editors, PRICAI 2019: Trends in Artificial Intelligence - 16th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, Cuvu, Yanuca Island, Fiji, August 26-30, 2019, Proceedings, Part I, volume 11670, pages 196-200, 2019. Springer. details

 58. Atiya Masood and Gang Chen2 and Yi Mei and Harith Al-Sahaf and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Pareto Local Search for Many-Objective Job Shop Scheduling. In Jixue Liu and James Bailey editors, AI 2019: Advances in Artificial Intelligence - 32nd Australasian Joint Conference, Adelaide, SA, Australia, December 2-5, 2019, Proceedings, volume 11919, pages 536-548, 2019. Springer. details

 59. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic programming hyper-heuristic with knowledge transfer for uncertain capacitated arc routing problem. In Richard Allmendinger and Carlos Cotta and Carola Doerr and Pietro S. Oliveto and Thomas Weise and Ales Zamuda and Anne Auger and Dimo Brockhoff and Nikolaus Hansen and Tea Tusar and Konstantinos Varelas and David Camacho-Fernandez and Massimiliano Vasile and Annalisa Riccardi and Bilel Derbel and Ke Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Ozgur Akman and Khulood Alyahya and Juergen Branke and Jonathan Fieldsend and Tinkle Chugh and Jussi Hakanen and Josu Ceberio Uribe and Valentino Santucci and Marco Baioletti and John McCall and Emma Hart and Daniel R. Tauritz and John R. Woodward and Koichi Nakayama and Chika Oshima and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Eneko Osaba and Javier Del Ser and Pascal Kerschke and Boris Naujoks and Vanessa Volz and Anna I Esparcia-Alcazar and Riyad Alshammari and Erik Hemberg and Tokunbo Makanju and Brad Alexander and Saemundur O. Haraldsson and Markus Wagner and Silvino Fernandez Alzueta and Pablo Valledor Pellicer and Thomas Stuetzle and David Walker and Matt Johns and Nick Ross and Ed Keedwell and Masaya Nakata and Anthony Stein and Takato Tatsumi and Nadarajen Veerapen and Arnaud Liefooghe and Sebastien Verel and Gabriela Ochoa and Stephen Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and William La Cava and Randal Olson and Patryk Orzechowski and Ryan Urbanowicz and Akira Oyama and Koji Shimoyama and Hemant Kumar Singh and Kazuhisa Chiba and Pramudita Satria Palar and Alma Rahat and Richard Everson and Handing Wang and Yaochu Jin and Marcus Gallagher and Mike Preuss and Olivier Teytaud and Fernando Lezama and Joao Soares and Zita Vale editors, GECCO '19: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 334-335, Prague, Czech Republic, 2019. ACM. details

 60. Mazhar Ansari Ardeh and Yi Mei and Mengjie Zhang. Transfer Learning in Genetic Programming Hyper-heuristic for Solving Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Carlos A. Coello Coello editor, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2019, pages 49-56, Wellington, New Zealand, 2019. IEEE Press. details

 61. Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Surrogate-Assisted Genetic Programming for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Tanja Mitrovic and Bing Xue and Xiaodong Li editors, Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, volume 11320, pages 766-772, Wellington, New Zealand, 2018. Springer. details

 62. Boxiong Tan and Hui Ma and Yi Mei. A Genetic Programming Hyper-heuristic Approach for Online Resource Allocation in Container-Based Clouds. In Tanja Mitrovic and Bing Xue and Xiaodong Li editors, Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, volume 11320, Wellington, New Zealand, 2018. Springer. details

 63. John Park and Yi Mei and Su Nguyen and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Evolutionary Multitask Optimisation for Dynamic Job Shop Scheduling Using Niched Genetic Programming. In Tanja Mitrovic and Bing Xue and Xiaodong Li editors, Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, volume 11320, Wellington, New Zealand, 2018. Springer. details

 64. Jordan MacLachlan and Yi Mei and Juergen Branke and Mengjie Zhang. An Improved Genetic Programming Hyper-Heuristic for the Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Tanja Mitrovic and Bing Xue and Xiaodong Li editors, Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, volume 11320, Wellington, New Zealand, 2018. Springer. details

 65. Fangfang Zhang and Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic Programming with Multi-tree Representation for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Tanja Mitrovic and Bing Xue and Xiaodong Li editors, Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, volume 11320, pages 472-484, Wellington, New Zealand, 2018. Springer. details

 66. Daniel Yska and Yi Mei and Mengjie Zhang. Feature construction in genetic programming hyper-heuristic for dynamic flexible job shop scheduling. In Carlos Cotta and Tapabrata Ray and Hisao Ishibuchi and Shigeru Obayashi and Bogdan Filipic and Thomas Bartz-Beielstein and Grant Dick and Masaharu Munetomo and Silvino Fernandez Alzueta and Thomas Stuetzle and Pablo Valledor Pellicer and Manuel Lopez-Ibanez and Daniel R. Tauritz and Pietro S. Oliveto and Thomas Weise and Borys Wrobel and Ales Zamuda and Anne Auger and Julien Bect and Dimo Brockhoff and Nikolaus Hansen and Rodolphe Le Riche and Victor Picheny and Bilel Derbel and Ke Li and Hui Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Stephane Doncieux and Richard Duro and Joshua Auerbach and Harold de Vladar and Antonio J. Fernandez-Leiva and JJ Merelo and Pedro A. Castillo-Valdivieso and David Camacho-Fernandez and Francisco Chavez de la O and Ozgur Akman and Khulood Alyahya and Juergen Branke and Kevin Doherty and Jonathan Fieldsend and Giuseppe Carlo Marano and Nikos D. Lagaros and Koichi Nakayama and Chika Oshima and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Boris Naujoks and Vanessa Volz and Tea Tusar and Pascal Kerschke and Riyad Alshammari and Tokunbo Makanju and Brad Alexander and Saemundur O. Haraldsson and Markus Wagner and John R. Woodward and Shin Yoo and John McCall and Nayat Sanchez-Pi and Luis Marti and Danilo Vasconcellos and Masaya Nakata and Anthony Stein and Nadarajen Veerapen and Arnaud Liefooghe and Sebastien Verel and Gabriela Ochoa and Stephen L. Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and William La Cava and Randal Olson and Patryk Orzechowski and Ryan Urbanowicz and Ivanoe De Falco and Antonio Della Cioppa and Ernesto Tarantino and Umberto Scafuri and P. G. M. Baltus and Giovanni Iacca and Ahmed Hallawa and Anil Yaman and Alma Rahat and Handing Wang and Yaochu Jin and David Walker and Richard Everson and Akira Oyama and Koji Shimoyama and Hemant Kumar and Kazuhisa Chiba and Pramudita Satria Palar editors, GECCO '18: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 149-150, Kyoto, Japan, 2018. ACM. details

 67. Daniel Yska and Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic Programming Hyper-heuristic with Cooperative Coevolution for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling. In Mauro Castelli and Lukas Sekanina and Mengjie Zhang and Stefano Cagnoni and Pablo Garcia-Sanchez editors, EuroGP 2018: Proceedings of the 21st European Conference on Genetic Programming, volume 10781, pages 306-321, Parma, Italy, 2018. Springer Verlag. details

 68. John Park and Yi Mei and Su Nguyen and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Investigating a Machine Breakdown Genetic Programming Approach for Dynamic Job Shop Scheduling. In Mauro Castelli and Lukas Sekanina and Mengjie Zhang and Stefano Cagnoni and Pablo Garcia-Sanchez editors, EuroGP 2018: Proceedings of the 21st European Conference on Genetic Programming, volume 10781, pages 253-270, Parma, Italy, 2018. Springer Verlag. details

 69. Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic programming hyper-heuristic for multi-vehicle uncertain capacitated arc routing problem. In Carlos Cotta and Tapabrata Ray and Hisao Ishibuchi and Shigeru Obayashi and Bogdan Filipic and Thomas Bartz-Beielstein and Grant Dick and Masaharu Munetomo and Silvino Fernandez Alzueta and Thomas Stuetzle and Pablo Valledor Pellicer and Manuel Lopez-Ibanez and Daniel R. Tauritz and Pietro S. Oliveto and Thomas Weise and Borys Wrobel and Ales Zamuda and Anne Auger and Julien Bect and Dimo Brockhoff and Nikolaus Hansen and Rodolphe Le Riche and Victor Picheny and Bilel Derbel and Ke Li and Hui Li and Xiaodong Li and Saul Zapotecas and Qingfu Zhang and Stephane Doncieux and Richard Duro and Joshua Auerbach and Harold de Vladar and Antonio J. Fernandez-Leiva and JJ Merelo and Pedro A. Castillo-Valdivieso and David Camacho-Fernandez and Francisco Chavez de la O and Ozgur Akman and Khulood Alyahya and Juergen Branke and Kevin Doherty and Jonathan Fieldsend and Giuseppe Carlo Marano and Nikos D. Lagaros and Koichi Nakayama and Chika Oshima and Stefan Wagner and Michael Affenzeller and Boris Naujoks and Vanessa Volz and Tea Tusar and Pascal Kerschke and Riyad Alshammari and Tokunbo Makanju and Brad Alexander and Saemundur O. Haraldsson and Markus Wagner and John R. Woodward and Shin Yoo and John McCall and Nayat Sanchez-Pi and Luis Marti and Danilo Vasconcellos and Masaya Nakata and Anthony Stein and Nadarajen Veerapen and Arnaud Liefooghe and Sebastien Verel and Gabriela Ochoa and Stephen L. Smith and Stefano Cagnoni and Robert M. Patton and William La Cava and Randal Olson and Patryk Orzechowski and Ryan Urbanowicz and Ivanoe De Falco and Antonio Della Cioppa and Ernesto Tarantino and Umberto Scafuri and P. G. M. Baltus and Giovanni Iacca and Ahmed Hallawa and Anil Yaman and Alma Rahat and Handing Wang and Yaochu Jin and David Walker and Richard Everson and Akira Oyama and Koji Shimoyama and Hemant Kumar and Kazuhisa Chiba and Pramudita Satria Palar editors, GECCO '18: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, pages 141-142, Kyoto, Japan, 2018. ACM. details

 70. Yi Mei and Mengjie Zhang. Genetic Programming Hyper-heuristic for Stochastic Team Orienteering Problem with Time Windows. In Marley Vellasco editor, 2018 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Rio de Janeiro, Brazil, 2018. IEEE. details

 71. Atiya Masood and Gang Chen2 and Yi Mei and Mengjie Zhang. Reference Point Adaption Method for Genetic Programming Hyper-Heuristic in Many-Objective Job Shop Scheduling. In Arnaud Liefooghe and Manuel Lopez-Ibanez editors, The 18th European Conference on Evolutionary Computation in Combinatorial Optimisation, EvoCOP 2018, volume 10782, pages 116-131, Parma, Italy, 2018. Springer. details

 72. Deepak Karunakaran and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Sampling Heuristics for Multi-Objective Dynamic Job Shop Scheduling Using Island Based Parallel Genetic Programming. In Anne Auger and Carlos M. Fonseca and Nuno Lourenco and Penousal Machado and Luis Paquete and Darrell Whitley editors, 15th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature, volume 11102, pages 347-359, Coimbra, Portugal, 2018. Springer. details

 73. Deepak Karunakaran and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Dynamic Job Shop Scheduling Under Uncertainty Using Genetic Programming. In Intelligent and Evolutionary Systems, 2017. Springer. details

 74. Deepak Karunakaran and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Evolving dispatching rules for dynamic Job shop scheduling with uncertain processing times. In Jose A. Lozano editor, 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 364-371, Donostia, San Sebastian, Spain, 2017. IEEE. details

 75. Josiah Jacobsen-Grocott and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Evolving heuristics for Dynamic Vehicle Routing with Time Windows using genetic programming. In Jose A. Lozano editor, 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 1948-1955, Donostia, San Sebastian, Spain, 2017. IEEE. details

 76. Alexandre Sawczuk da Silva and Yi Mei and Hui Ma and Mengjie Zhang. Fragment-based Genetic Programming for Fully Automated Multi-objective Web Service Composition. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 353-360, Berlin, Germany, 2017. ACM. details

 77. Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Constrained Dimensionally Aware Genetic Programming for Evolving Interpretable Dispatching Rules in Dynamic Job Shop Scheduling. In Yuhui Shi and Kay Chen Tan and Mengjie Zhang and Ke Tang and Xiaodong Li and Qingfu Zhang and Ying Tan and Martin Middendorf and Yaochu Jin editors, Proceedings of the 11th International Conference on Simulated Evolution and Learning, SEAL 2017, volume 10593, pages 435-447, Shenzhen, China, 2017. Springer. details

 78. John Park and Yi Mei and Su Nguyen and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Investigating the Generality of Genetic Programming Based Hyper-heuristic Approach to Dynamic Job Shop Scheduling with Machine Breakdown. In Markus Wagner and Xiaodong Li and Tim Hendtlass editors, Artificial Life and Computational Intelligence - Third Australasian Conference, ACALCI 2017, Geelong, VIC, Australia, January 31 - February 2, 2017, Proceedings, volume 10142, pages 301-313, 2017. details

 79. Atiya Masood and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. A PSO-Based Reference Point Adaption Method for Genetic Programming Hyper-Heuristic in Many-Objective Job Shop Scheduling. In Markus Wagner and Xiaodong Li and Tim Hendtlass editors, Artificial Life and Computational Intelligence - Third Australasian Conference, ACALCI 2017, Geelong, VIC, Australia, January 31 - February 2, 2017, Proceedings, volume 10142, pages 326-338, 2017. details

 80. Yi Mei and Su Nguyen and Mengjie Zhang. Evolving Time-Invariant Dispatching Rules in Job Shop Scheduling with Genetic Programming. In Mauro Castelli and James McDermott and Lukas Sekanina editors, EuroGP 2017: Proceedings of the 20th European Conference on Genetic Programming, volume 10196, pages 147-163, Amsterdam, 2017. Springer Verlag. details

 81. Yuxin Liu and Yi Mei and Mengjie Zhang and Zili Zhang. Automated Heuristic Design Using Genetic Programming Hyper-heuristic for Uncertain Capacitated Arc Routing Problem. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 290-297, Berlin, Germany, 2017. ACM. details

 82. Deepak Karunakaran and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Toward Evolving Dispatching Rules for Dynamic Job Shop Scheduling Under Uncertainty. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, pages 282-289, Berlin, Germany, 2017. ACM. details

 83. Qi Chen and Bing Xue and Yi Mei and Mengjie Zhang. Geometric Semantic Crossover with an Angle-aware Mating Scheme in Genetic Programming for Symbolic Regression. In Mauro Castelli and James McDermott and Lukas Sekanina editors, EuroGP 2017: Proceedings of the 20th European Conference on Genetic Programming, volume 10196, pages 229-245, Amsterdam, 2017. Springer Verlag. details

 84. Longfei Yan and Yi Mei and Hui Ma and Mengjie Zhang. Evolutionary Web Service Composition: A Graph-based Memetic Algorithm. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 201-208, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 85. Alexandre Sawczuk da Silva and Yi Mei and Hui Ma and Mengjie Zhang. A memetic algorithm-based indirect approach to web service composition. In 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 3385-3392, 2016. details

 86. Michael Riley and Yi Mei and Mengjie Zhang. Improving Job Shop Dispatching Rules via Terminal Weighting and Adaptive Mutation in Genetic Programming. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 3362-3369, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 87. John Park and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Niching Genetic Programming based Hyper-heuristic Approach to Dynamic Job Shop Scheduling: An Investigation into Distance Metrics. In Tobias Friedrich and Frank Neumann and Andrew M. Sutton and Martin Middendorf and Xiaodong Li and Emma Hart and Mengjie Zhang and Youhei Akimoto and Peter A. N. Bosman and Terry Soule and Risto Miikkulainen and Daniele Loiacono and Julian Togelius and Manuel Lopez-Ibanez and Holger Hoos and Julia Handl and Faustino Gomez and Carlos M. Fonseca and Heike Trautmann and Alberto Moraglio and William F. Punch and Krzysztof Krawiec and Zdenek Vasicek and Thomas Jansen and Jim Smith and Simone Ludwig and JJ Merelo and Boris Naujoks and Enrique Alba and Gabriela Ochoa and Simon Poulding and Dirk Sudholt and Timo Koetzing editors, GECCO '16 Companion: Proceedings of the Companion Publication of the 2016 Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation, pages 109-110, Denver, USA, 2016. ACM. details

 88. John Park and Yi Mei and Su Nguyen and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Genetic Programming based Hyper-heuristics for Dynamic Job Shop Scheduling: Cooperative Coevolutionary Approaches. In Malcolm I. Heywood and James McDermott and Mauro Castelli and Ernesto Costa and Kevin Sim editors, EuroGP 2016: Proceedings of the 19th European Conference on Genetic Programming, volume 9594, pages 115-132, Porto, Portugal, 2016. Springer Verlag. details

 89. Su Nguyen and Yi Mei and Hui Ma and Aaron Chen and Mengjie Zhang. Evolutionary Scheduling and Combinatorial Optimisation: Applications, Challenges, and Future Directions. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 3053-3060, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 90. Yi Mei and Mengjie Zhang and Su Nguyen. Feature Selection in Evolving Job Shop Dispatching Rules with Genetic Programming. In Tobias Friedrich editor, GECCO '16: Proceedings of the 2016 Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation, pages 365-372, Denver, USA, 2016. ACM. details

 91. Yi Mei and Mengjie Zhang. A Comprehensive Analysis on Reusability of GP-Evolved Job Shop Dispatching Rules. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 3590-3597, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 92. Atiya Masood and Yi Mei and Gang Chen2 and Mengjie Zhang. Many-Objective Genetic Programming for Job-Shop Scheduling. In Yew-Soon Ong editor, Proceedings of 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), pages 209-216, Vancouver, 2016. IEEE Press. details

 93. Jing Xie and Yi Mei and Andy Song. Evolving Self-Adaptive Tabu Search Algorithm for Storage Location Assignment Problems. In Dirk Sudholt editor, GECCO 2015 Late-Breaking Abstracts, pages 779-780, Madrid, Spain, 2015. ACM. details

 94. Jing Xie and Yi Mei and Andreas T. Ernst and Xiaodong Li and Andy Song. A restricted neighbourhood Tabu Search for Storage Location Assignment Problem. In 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 2805-2812, 2015. details

 95. Yi Mei and Xiaodong Li and Flora Salim and Xin Yao. Heuristic Evolution with Genetic Programming for Traveling Thief Problem. In Yadahiko Murata editor, Proceedings of 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2015), pages 2753-2760, Sendai, Japan, 2015. IEEE Press. details

 96. Jing Xie and Yi Mei and Andreas T. Ernst and Xiaodong Li and Andy Song. Scaling Up Solutions to Storage Location Assignment Problems by Genetic Programming. In Grant Dick and Will N. Browne and Peter A. Whigham and Mengjie Zhang and Lam Thu Bui and Hisao Ishibuchi and Yaochu Jin and Xiaodong Li and Yuhui Shi and Pramod Singh and Kay Chen Tan and Ke Tang editors, Simulated Evolution and Learning - 10th International Conference, SEAL 2014, Dunedin, New Zealand, December 15-18, 2014. Proceedings, volume 8886, pages 691-702, 2014. Springer. details

 97. Jing Xie and Yi Mei and Andreas Ernst and Xiaodong Li and Andy Song. A Genetic Programming-Based Hyper-heuristic Approach for Storage Location Assignment Problem. In Carlos A. Coello Coello editor, Proceedings of the 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 3000-3007, Beijing, China, 2014. details

Genetic Programming book chapters by Yi Mei

Genetic Programming other entries for Yi Mei