Genetic Programming Bibliography entries for Yanan Sun

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Harith Al-Sahaf, Ying Bi, Qi Chen, Andrew Lensen, Yi Mei, Binh Ngan Tran, Bing Xue, Mengjie Zhang, Yun Liu, Fangfang Zhang, Peng Zeng, Xiaotian Song, Yuwei Ou, Jiancheng Lv, Rui Zhang,

Genetic Programming Articles by Yanan Sun

Genetic Programming conference papers by Yanan Sun

Genetic Programming other entries for Yanan Sun