Genetic Programming Bibliography entries for Ianto Lin Xi

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Yijun Zhao, Robin Wang, Marcello Chang, Subhanik Purkayastha, Ken Chang, Raymond Y Huang, Alvin C Silva, Martin Vallieres, Peiman Habibollahi, Yong Fan, Beiji Zou, Terence P Gade, Paul J Zhang, Michael C Soulen, Zishu Zhang, Harrison X Bai, S William Stavropoulos,

Genetic Programming Articles by Ianto Lin Xi