Genetic Programming Bibliography entries for Marcello Chang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Ianto Lin Xi, Yijun Zhao, Robin Wang, Subhanik Purkayastha, Ken Chang, Raymond Y Huang, Alvin C Silva, Martin Vallieres, Peiman Habibollahi, Yong Fan, Beiji Zou, Terence P Gade, Paul J Zhang, Michael C Soulen, Zishu Zhang, Harrison X Bai, S William Stavropoulos,

Genetic Programming Articles by Marcello Chang