Genetic Programming Bibliography entries for Ken Chang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Subhanik Purkayastha, Yijun Zhao, Jing Wu, Rong Hu, Aidan J McGirr, Sukhdeep Singh, Raymond Y Huang, Paul J Zhang, Alvin Silva, Michael C Soulen, S William Stavropoulos, Zishu Zhang, Harrison X Bai, Ianto Lin Xi, Robin Wang, Marcello Chang, Alvin C Silva, Martin Vallieres, Peiman Habibollahi, Yong Fan, Beiji Zou, Terence P Gade,

Genetic Programming Articles by Ken Chang