Genetic Programming Bibliography entries for Paul J L Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7758

GP coauthors/coeditors: Ji Whae Choi, Rong Hu, Yijun Zhao, Subhanik Purkayastha, Jing Wu, Aidan J McGirr, S William Stavropoulos, Alvin C Silva, Michael C Soulen, Matthew B Palmer, Chengzhang Zhu, Sun Ho Ahn, Harrison X Bai,

Genetic Programming Articles by Paul J L Zhang