Genetic Programming Bibliography entries for Rong Hu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7697

GP coauthors/coeditors: Ji Whae Choi, Yijun Zhao, Subhanik Purkayastha, Jing Wu, Aidan J McGirr, S William Stavropoulos, Alvin C Silva, Michael C Soulen, Matthew B Palmer, Paul J L Zhang, Chengzhang Zhu, Sun Ho Ahn, Harrison X Bai, Dan Li, Huizhou Li, Yeyu Cai, Paul J Zhang, Sukhdeep Singh, Ken Chang, Raymond Y Huang, Alvin Silva, Zishu Zhang,

Genetic Programming Articles by Rong Hu