Genetic Programming Bibliography entries for Aidan J McGirr

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Ji Whae Choi, Rong Hu, Yijun Zhao, Subhanik Purkayastha, Jing Wu, S William Stavropoulos, Alvin C Silva, Michael C Soulen, Matthew B Palmer, Paul J L Zhang, Chengzhang Zhu, Sun Ho Ahn, Harrison X Bai, Sukhdeep Singh, Ken Chang, Raymond Y Huang, Paul J Zhang, Alvin Silva, Zishu Zhang,

Genetic Programming Articles by Aidan J McGirr