Genetic Programming Bibliography entries for Tian-Jing Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Wan-Lin Peng, Ke Shi, Hai-Xia Li, Ying Li, Sen He, Chen Li, Dong Xia, Chun-Chao Xia, Zhen-Lin Li,

Genetic Programming Articles by Tian-Jing Zhang