Genetic Programming Bibliography entries for Wan-Lin Peng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Tian-Jing Zhang, Ke Shi, Hai-Xia Li, Ying Li, Sen He, Chen Li, Dong Xia, Chun-Chao Xia, Zhen-Lin Li,

Genetic Programming Articles by Wan-Lin Peng