Genetic Programming Bibliography entries for Jia Meng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Guangxing Wang, Lingxi Zhou, Shenyi Jiang, Shuhao Qian, Lingmei Chen, Chuncheng Wang, Rushan Jiang, Chen Yang, Bo Niu, Yijie Liu, Zhihua Ding, Shuangmu Zhuo, Zhiyi Liu,

Genetic Programming Articles by Jia Meng