Genetic Programming Bibliography entries for Shenyi Jiang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7754

GP coauthors/coeditors: Jia Meng, Guangxing Wang, Lingxi Zhou, Shuhao Qian, Lingmei Chen, Chuncheng Wang, Rushan Jiang, Chen Yang, Bo Niu, Yijie Liu, Zhihua Ding, Shuangmu Zhuo, Zhiyi Liu,

Genetic Programming Articles by Shenyi Jiang