Genetic Programming Bibliography entries for Lingmei Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7697

GP coauthors/coeditors: Jia Meng, Guangxing Wang, Lingxi Zhou, Shenyi Jiang, Shuhao Qian, Chuncheng Wang, Rushan Jiang, Chen Yang, Bo Niu, Yijie Liu, Zhihua Ding, Shuangmu Zhuo, Zhiyi Liu,

Genetic Programming Articles by Lingmei Chen