Genetic Programming Bibliography entries for Yijie Liu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7776

GP coauthors/coeditors: Jia Meng, Guangxing Wang, Lingxi Zhou, Shenyi Jiang, Shuhao Qian, Lingmei Chen, Chuncheng Wang, Rushan Jiang, Chen Yang, Bo Niu, Zhihua Ding, Shuangmu Zhuo, Zhiyi Liu,

Genetic Programming Articles by Yijie Liu