Genetic Programming Bibliography entries for Zhihua Ding

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7758

GP coauthors/coeditors: Jia Meng, Guangxing Wang, Lingxi Zhou, Shenyi Jiang, Shuhao Qian, Lingmei Chen, Chuncheng Wang, Rushan Jiang, Chen Yang, Bo Niu, Yijie Liu, Shuangmu Zhuo, Zhiyi Liu,

Genetic Programming Articles by Zhihua Ding