Genetic Programming Bibliography entries for Shuhao Qian

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7776

GP coauthors/coeditors: Jia Meng, Guangxing Wang, Lingxi Zhou, Shenyi Jiang, Lingmei Chen, Chuncheng Wang, Rushan Jiang, Chen Yang, Bo Niu, Yijie Liu, Zhihua Ding, Shuangmu Zhuo, Zhiyi Liu,

Genetic Programming Articles by Shuhao Qian